Visie in vier V’s

Veranderen

Veranderen is nodig in een organisatie, de wereld om ons heen staat niet stil tenslotte. Niet alleen veranderen wetten, regels en budgetten. Ook de klant verandert en de maatschappij vraagt om nieuwe aanpakken en nieuwe manieren van werken. Doelgericht en goed doordacht veranderen is een kunst die niet alle organisaties zomaar beheersen. Je weet vaak wel wat er nodig is, maar hoe zet je de juiste stappen? Bureau VV helpt je zowel met het bepalen van de juiste richting als met een praktisch plan van aanpak waar je mee verder kunt.

Versterken

Je wilt van alles veranderen, maar niet waar je heel goed in bent, of de dingen waarmee jouw organisatie zich juist onderscheidt. Door te denken vanuit kracht en mogelijkheden komen we tot een goede aanpak waarmee de we sterke kanten optimaal benutten en laten zien. Want laten zien waar je goed in bent en je resultaten zichtbaar maakt je positie en organisatie ook sterker.

Verbinden

Niets is zo belangrijk als het leggen van verbindingen. Goede samenwerking met andere organisaties maar ook intern tussen medewerkers en afdelingen of bijvoorbeeld tussen professionals en vrijwilligers maken het verschil. Bureau VV ondersteunt bij het leggen van de juiste verbindingen en het bestendigen daarvan. In samenhang komt alles beter tot zijn recht.

Verbeteren

Blijvende verbetering in de organisatie, dat is mijn doel. Bureau VV heeft altijd expliciet aandacht voor het draagvlak voor een verandering en denkt al vanaf de start na over bestendiging van de verbeteringen. Vaak moet er daarvoor eerst een hobbeltje worden genomen, of moeten oude patronen worden doorbroken. Door daar tijdig op in te spelen worden verbeteringen een blijvend succes.

Bureau VV

Bureau VV is een organisatieadviesbureau dat zich richt op ontwikkel- en verandertrajecten in welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Contact

Hanneke Vliet Vlieland
Tel: 06 29289266
Email: hanneke@bureauvv.nl

Bureau VV is gevestigd in de regio Rotterdam

LinkedIn

Bekijk mijn profiel op LinkedIn